SIA „Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika”

SIA „Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika” ir uz inovācijām orientēts IT uzņēmums, kura darbības pamatvirzieni ir šādi:

 

  • datortehnikas, perifēro iekārtu, elektronikas preču un izlietojamo materiālu mazumtirdzniecība;
  • infrastruktūras uzturēšanas un servisa pakalpojumi;
  • IT audita un konsultāciju pakalpojumi;
  • klienta vajadzībām pielāgotu risinājumu izstrāde un uzturēšana;
  • toneru uzpilde un atjaunošana;

 

Papildus attīstām kompetences:

 

  • zinātnisko projektu izstrādē vides kvalitātes monitoringa jomā;
  • viedās pilsētas risinājumu izstrādē, izmantojot bezvadu sensoru tīklu;
  • biodrošības risinājumu ieviešanā.

 

Pēdējo gadu laikā sadarbībā ar Larvijas Cietvielu fizikas institūtu un Latvijas Universitātes geogrāfijas un dabas zinātņu fakultāti esam izstrādājuši vairākus pētījumus gaisa kvalitātes novērtēšanai pilsētas vidē, kā arī snieguši priekšlikumus viedas pilsētas risinājumiem un attīstības scenārijiem, ņemot vērā ES normatīvo aktu prasības. Pētījumu rezultāti apkopoti publikācijās starptautiskiem zinātniskiem žurnāliem (t.sk., Evaluation of local scale PM pollution levels in typical street canyon in Riga; Application of SEM-EDX and principal component analysis for PM10 characterization and source apportionment; Study on the dependence of air pollution on the number of traffic and traffic in the city center canyon type street.)

 

Mūsu klienti ir galvenokārt juridiskas personas - valsts un pašvaldību iestādes, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, finanšu institūcijas, dažādu nozaru uzņēmumi u.c. Klienti mums uztic savas infrastruktūras apkalpošanu, kā arī augstu novērtē uzņēmuma ekspertu kompetenci, atsaucību, turpinot sadarbību ar mums daudzu gadu garumā.


SIA „Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika” ir asociācijas LEtERA biedrs un „LEO Pētījumu centrs” SIA dalībnieks. LEO Pētījumu centrs ir juridiska persona, kas apvieno zinātniskos partnerus un komersantus. Tā darbība saistīta ar rūpniecisko pētījumu, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības projektu īstenošanu. Uzņēmums piedalās arī LEtERA organizētā “Latvijas Elektronikas un elektrotehnikas nozares klastera” projektā.

 

Mūsu rekvizīti:

 

Reģ. Nr.  44103059378;   PVN LV44103059378
A/S Swedbank, konts LV95HABA0551028346460   
Jurid. adrese: Ieriķu iela 73, Rīga LV-1084
Tālr./fakss: + 371 67 605 306; e-pasts: info@vefabrika.lv

 

Uzņēmums piedalās vairākos Eiropas Savienības finansētos projektos, tajā skaitā izmanto iespēju apmācīt savus darbiniekus:

 

 

 

 

 


 

 

SIA „Vidzemes Elektrotehnikas fabrika” klientu serviss